Africa Classic

Uganda Challenge 2018 en Tanzania Challenge 2019

De Uganda Challenge Edition 2018 is uitverkocht! 77 deelnemers fietsen van 3 t/m 10 februari 2018 op hun eigen mountainbike in 6 dagen 600 km en 6.000 hm door de parel van Afrika voor Amref Flying Doctors en een betere gezondheid in Afrika. Koopmans Hoger Plan heeft ook een bijdrage geleverd en dit aan 1 van de fietsers, namelijk  Jan Gebraad.Wat mooi wat hij doet! Vorig jaar deed hij al mee in Tanzania en nu dus in Uganda. Wat als iedereen nou zoiets moois doet, hoe mooi zou onze wereld er dan uit zien?

De Tanzania Challenge Edition 2019 is ook gesponsord door Koopmans Hoger Plan. Ook dit jaar nemen er weer collegae van Schiphol Group deel om zo Amref Flying Doctors te ondersteunen middels sponsoring.

Amref Flying Doctors zet zich in voor blijvende verbeteringen van goed functionerende gezondheidssystemen in Afrika. Dat betekent dat Amref Flying Doctors zich in de programma’s richt op zaken als opleiding van zorgpersoneel en bestrijding van ziektes als malaria en aids. Maar ook op goede communicatiemiddelen, transport en voorlichting en op vergroting van zelfbewustzijn en participatie van kwetsbare groepen, wetgeving en onderwijs. En hoewel het niet meer het speerpunt van hun werk is, voert Amref Flying Doctors ook nog steeds medische vluchten uit naar afgelegen gebieden. Een mooi doel om te sponsoren wat mij betreft!