Hoger Plan Budget

Het Hoger Plan Budget is gratis! Wil jij een gesponsorde opleiding?

Ja, ik wil Hoger Plan Budget

De missie
In 2021 is Nederland hét voorbeeld in Europa wat betreft ontplooiing. Iedereen in NL heeft volgens mij recht op ontplooiing, maar niet iedereen kan dit bekostigen en vaak ook niet de ontplooiing die men werkelijk wilt. Hiervoor zet Koopmans Hoger Plan zich in als ware zijnde de Ontwikkelingsbank in vergelijk met de Voedselbank. Ben of ken jij iemand die gratis ontplooiing zou willen?

Aan een betere maatschappij wil ik op deze manier mijn bijdrage leveren. Hiervoor ben ik bezig het Hoger Plan Budget verder te ontwikkelen en gratis groeitrajecten aan te bieden.  Je kunt hier dus een zak met geld als het ware vinden voor jouw droomopleiding bijvoorbeeld. Een zak met geld voor jouw ontwikkeling. Ook kun je onder het Hoger Plan Budget gesponsorde groeitrajecten vinden; denk hierbij aan gratis coaching, trainingen etcetera.

Voor wie is het Hoger Plan Budget bedoeld? Denk aan jongeren die het moeilijk hebben (gehad) en daar verandering in willen brengen, denk aan jongeren en jong volwassenen die uit een niet vermogend gezin komen of denk aan alleenstaande ouders, die het financieel moeilijk hebben en die misschien wel eindelijk de tijd voor zichzelf kunnen nemen om aan hun ontwikkeling te werken, nadat al hun aandacht naar hun kinderen is gegaan. Denk vooral aan mensen die financieel niet in staat zijn om te investeren in hun ontwikkeling.

Aangezien Koopmans Hoger Plan niet aan alle verzoeken zal kunnen voldoen, zal er een keuze gemaakt moeten worden. Wil jij een gratis Hoger Plan Budget in de vorm van een gesponsorde opleiding / groeitraject of opleiding / groeitraject naar keus? Meld je aan. Maak duidelijk waarom jij het Hoger Plan Budget nodig hebt en verdient. Maar geef ook aan indien van toepassing hoe groot het bedrag is dat je nodig hebt en aan welk groeitraject of opleiding je het wilt besteden.

Om dit zo groot mogelijk te maken, kan ik dat niet alleen. Wil je mij helpen door een gratis training te verzorgen bijvoorbeeld of door een donatie te doen aan iemand die gemotiveerd en het verschil in zijn/haar leven kan maken door een gewenste opleiding, maar deze niet kan bekostigen? Hoe mooi is het om mensen te helpen zichzelf te helpen, waardoor zij op hun beurt weer anderen kunnen helpen?